Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2o ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Τράπεζα Λάθη, παραλείψεις και παγίδες στις παιδοψυχιατρικές & παιδοψυχολογικές πραγματογνωμοσύνες που υποθάλπτουν την εγκυρότητά τους 

Εισηγήτρια: Α. Τζαμικόσογλου, Ανακρίτρια Εισηγήτρια: Μ. Ντούνα, Δικηγόρος. Εισηγήτρια: Ι. Γιαννοπούλου, Παιδοψυχίατρος Εισηγήτρια: Α. Rush - Παρασκευοπούλου, Κλινική Δικαστική Ψυχολόγος. 

Οι ιδιαιτερότητες αξιολόγησης ανηλίκου σε δικαστικές υποθέσεις και οι αυστηροί κανόνες και διαδικασίες που την διέπουν, υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη της ενημέρωσης/ εκπαίδευσης τόσο των ειδικών ψυχικής υγείας όσο και των δικαστικών λειτουργών που εμπλέκονται στις υποθέσεις αυτές. Η παρούσα στρογγυλή τράπεζα (συμπόσιο) προσδοκά να αναδείξει τα λάθη και τις παραλείψεις κατά τη διεξαγωγή παιδοψυχολογικής/ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης που δύνανται να οδηγήσουν στην ακύρωσή της ή/και στην παραγγελία μιας δεύτερης, με επιπτώσεις στην ψυχική υγεία κυρίως του παιδιού αλλά και όλων των εμπλεκομένων μερών και την οικονομική επιβάρυνση τόσο του κράτους όσο και των αντιδίκων. Η σύνθεση της παρούσας στρογγυλής τράπεζας αντανακλά την προσπάθεια γεφύρωσης μεταξύ του κλάδου ειδικών ψυχικής υγείας και του νομικού κλάδου αλλά και την ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία τους για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. 

Η κ. Τζαμικόσογλου θα αναφερθεί στην κατάθεση ανηλίκων ενώπιον Ανακριτικών και Δικαστικών αρχών και στη συμβολή του παιδοψυχίατρου ή ψυχολόγου στη διαδιακσία αυτή (τι αναμένει από το ειδικό, πώς ο ειδικός θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανακριτική διαδικασία και δικαστική απόφαση κ.α.). Η κ. Γιαννοπούλου θα επικεντρωθεί στις υποθέσεις πιθανής (καταγγελόμενης) σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου και στις διαφορές μεταξύ της πραγματογνωμοσύνης στα πλαίσια του άρθρου 226Α (Ν 3625/ 2007) και του άρθρου 192 του ΚΠΔ. Στόχος θα αποτελέσει η ανάδειξη των προς αποφυγήν παγίδων ώστε να μην κριθεί αναγκαία η ακύρωση και η επανάληψη της όλης διαδικασίας, καθώς μία τέτοια έκβαση θα μπορούσε να επιφέρει μεταξύ άλλων τη δευτερογενή θυματοποίηση του ανηλίκου. Η κ. Παρασκευοπούλου–Rush θα αναφερθεί στα καίρια ζητήματα που υπονομεύουν την εγκυρότητα της πραγματογνωμοσύνης που αφορά σε δικαστικές υποθέσεις επιμέλειας ή ρύθμισης επικοινωνίας. Έμφαση θα δοθεί στη δεοντολογικά συμβατή ανάπτυξη της πραγματογνωμοσύνης με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα, στα λάθη και παραλείψεις που συχνά παρατηρούνται, στους παράγοντες που αυξάνουν ή μειώνουν την εγκυρότητα μιας πραγματογνωμοσύνης καθώς και στην αντικειμενική και αμερόληπτη διάσταση του ρόλου του πραγματογνώμονα. Τέλος, η κ. Ντούμα θα καταθέσει την εμπειρία και γνώση της από την πλευρά των νομικών συμβούλων και πιο συγκεκριμένα -μεταξύ άλλων- τις προσδοκίες τους από μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης και τη συμβολή του πραγματογνώμονα και του τεχνικού συμβούλου στο έργο τους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις