Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

ΝΙΚΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣΠρώτη φορά υποψήφιος πρόεδρος για τον ΔΣΑ ο Νίκος Δαμασκόπουλος. 

Ομως με προηγούμενη  ουσιαστική  συνδικαλιστική παρουσία στο χώρο.


  Είναι μαχόμενος δικηγόρος και αυτό το γνωρίζω και εκ προσωπικής εμπειρίας .....αφού είμαστε και  αντίδικοι!!  

Εμπειρος και καταρτισμένος δικηγόρος  έχει πλήρη εικόνα των προβλημάτων που ζούμε στο χώρο και στις απαντήσεις του θα βρείτε  τις λύσεις που προτείνει.

Επισημαίνονται από τα  ΝΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ   οι απαντήσεις του  στο θέμα της ανεργίας των δικηγόρων  για το οποίο προτείνει ώς λύσεις  α] την ενίσχυση και αξιοκρατική λειτουργία του θεσμού της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ   και  β] την δημιουργία "ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ", θεσμού παρόμοιου λειτουργικά με αυτόν του συνηγόρου του πολίτη, καταναλωτή κλπ.
Επισημαίνει την καταστροφική συνέπεια που είχε για την μεσαία τάξη των δικηγόρων το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό.
Και για την λειτουργία της δικαιοσύνης θέτει ώς ζέοντα θέματα την απαράδεκτη συμπεριφορά μερικών δικαστών πρός δικηγόρους , την κακή ποιότητα πολλών αποφάσεων  και την αναγκαιότητα ουσιαστικής άσκησης δικηγορίας πρίν την εισαγωγή στην ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ .

Νίκο σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία και σε ευχαριστούμε για τον χρόνο σου.

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  του.
1.     Στην  Ελληνική  δικηγορία, ανεξάρτητα από τον τρόπο άσκησης της (αυτοαπασχόληση, έμμισθη εντολή, έμμισθοι συνεργάτες κλπ)  αντανακλάται εμφατικά η οικονομική κρίση που διερχόμαστε. Θα ήταν άλλωστε παράλογο το αντίθετο. 
Διαπιστώνουμε μια ιδιότυπη μορφή “ανεργίας” ή υποαπασχόλησης η οποία στην περίπτωση πολλών αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων επιτείνεται, καθώς προσπαθούν, παρά την δραστική μείωση των εσόδων, να συντηρήσουν την οργανωτική δομή τους, το γραφείο τους, με αποτέλεσμα την επαύξηση της συσσωρευόμενης ζημίας.  Οι συνέπειες της δικηγορικής “ανεργίας” είναι ακόμα οδυνηρότερες για τους νέους συναδέλφους, που, μη έχοντας εδραιωθεί στην αγορά, καθίστανται το αδύνατο και ευάλωτο μέρος στη σχέση με τους εντολείς τους ή/και με τους εργοδότες - δικηγόρους. 
Η “συνΘΕΣΗ των δικηγόρων”  δεν φιλοδοξεί  ούτε έχει την δυνατότητα να υποκαταστήσει τους υπεύθυνους για την οικονομική κρίση και την επιλυσή της.
Φιλοδοξεί όμως να συμβάλει στην αξιοκρατική ενίσχυση των ασθενέστερων δικηγόρων και ιδίως των νεώτερων στις περιπτώσεις που η υπάρχουσα δικηγορική ύλη μπορεί να κατανεμηθεί ορθολογικά και δικαια. Εννοούμε φυσικά την αναμόρφωση του θεσμού της Νομικής Βοήθειας, κατά τρόπο που θα μπορεί να παράσχει απασχόληση και εργασιακή ασφάλεια σε περισσότερους συναδέλφους και ταυτόχρονα να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους ασθενέστερους συμπολίτες μας, αφού παρατηρούνται φαινόμενα που δεν συνάδουν με το λειτουργηματικό χαρακτήρα του θεσμού (αναξιοκρατική διανομή, ανεπαρκής παροχή υπηρεσιών κλπ) .
 Το, συγκροτημένο σε ρεαλιστική βάση, όραμα μας είναι η οργάνωση, σύσταση και λειτουργία “ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ” κατά τα πρότυπα των Ανεξαρτήτων Αρχων ή και υπο την αιγίδα των κατά τόπους Δικηγορικών Συλλόγων. Τα ήδη διατιθέμενα κονδύλια (περίπου 14 εκ. Ευρώ τον χρόνο) από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την αποσπασματική παροχή Νομικής Βοήθειας είναι επαρκέστατα για την ειδικη  επιμόρφωση και  πρόσληψη με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (πχ διετια με δυνατότητα μιας ανανέωσης κατόιν αξιολόγησης) εκατοντάδων νέων δικηγόρων που, υπο την επίβλεψη και τον συντονισμό εμπειρότερων,  θα απασχοληθούν παραγωγικά προς όφελος των ιδίων και των συμπολιτών τους. Επιπρόσθετο όφελος : Η ανάδειξη του κύρους του   λειτουργήματος έναντι της κοινωνίας.
Επίσης, παρά την αλματώδη τεχνολογική εξέλιξη, η καθημερινότητα των δικηγόρων συνεχίζει να παρουσιάζει  δυσκολίες του προηγούμενου αιώνα. Ιδίως στην παροχή υπηρεσιών στο μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας. Δεν μας βρίσκει σύμφωνους, στην παρούσα φάση, η εξαγγελία περί ίδρυσης 2 νέων Πρωτοδικείων στην Αττική, καθώς τα περισσοτερα δικηγορικά γραφεία δεν έχουν την οργανωτική δομή να αντεπεξέλθουν στον κατακερματισμό των υπηρεσιών. Φαίνεται χρησιμότερη και λειτουργικότερη η διαθεση των ίδιων κονδυλίων για την  αναβάθμιση των υπηρεσίων, της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής και της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού ενός ενίαιου σύγχρονου Πρωτοδικείου Αθηνών που θα υποστηρίζει αξιοπρεπείς συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος και  βελτίωση της καθημερινότητας του δικηγόρου.
Τελός η ολοκλήρωση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e- justice) για την ηλ. κατάθεση δικογράφων και για την πιστοποίηση της ηλεκτρονικής  πρόσβασης των δικηγόρων στα στοιχεία που αφορούν τους εντολείς τους θα αποτελέσουν καταλύτη για την διευκόλυνση της καθημερινότητάς μας.  Ομοίως,  θα πρέπει να επεκταθεί η δυνατότητα χορήγησης ψηφιακών αντιγράφων των ποινικών δικογραφιών.
Ως προς το ασφαλιστικό και το φορολογικό ζήτημα δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία ότι στην παρούσα φάση πλήτεται, με άδικο και άνισο τρόπο,  κυρίως η λεγόμενη μεσαία δικηγορία και εκεί απαιτείται άμεσος εξορθολογισμός του (κατ΄ όνομα) αναλογικού νέου ασφαλιστικού συστήματος. Συμφωνούμε με την πρόταση για την θέσπιση ανώτατου ορίου συνολικής δημοσιονομικής επιβάρυνσης
2.     Ως προς την οικονομική διαχειρίση : Από την συμμετοχή μου στο ΔΣ του ΔΣΑ για 19 μήνες  την προηγούμενη τριετία μπορώ να αναγνωρίσω ότι καταβλήθηκε προσπάθεια νοοικοκυρέματος.  Ομως, στο ζήτημα της ενημέρωσης των συναδέλφων σχετικά με την δραστηριότητα του ΔΣ δεν έγιναν οι απαιτούμενες τομές. Διακρίνω ότι, προεκλογικά όλοι συμφωνούμε στην διαφάνεια ως προς τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Από την, μετεκλογική, σύνθεσή του θα εξαρτηθεί και η αξιοπιστία μας. Η συνΘΕΣΗ των Δικηγόρων προτείνει : 
ü  Μόνιμη ανάρτηση στο website του ΔΣΑ των προεκλογικών θέσεων των υποψηφίων Προέδρων και των συνδυασμών, κατά την διάρκεια της θητείας τους. (έλεγχος – αξιοπιστία συνδικασλιστικών παρατάξεων)
ü   Επεξεργασία και έγκριση του ήδη  συνταχθέντος σχεδίου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έμεινε στις καλένδες.
ü  Ανάρτηση στον ιστότοπο του ΔΣΑ της  Ημερήσιας διάταξης του ΔΣ και δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβούλευσης πριν την λήψη αποφάσεων  για τα σημαντικότερα οικονομικά ή θεσμικά ζητήματα – μετάδοση με live streaming των συνεδριάσεων του ΔΣ με τήρηση χρόνου για τις τοποθετήσεις των συμβούλων. – Μαγνητοφώνηση πρακτικών και ανάρτηση τους στο site του ΔΣΑ.
ü  Διαδικτυακή προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης.    Εγκαιρη συγκέντρωση θέσεων και προτάσεων των δικηγόρων ωστε να ομαδοποιούνται και να μετά από κλήρωση να ορίζονται εισηγητές για κάθε ομάδα κοινών απόψεων, προκειμένου να αποφεύγονται κουραστικές επαναλήψεις και βερμπαλισμοί που απομακρύνουν τους δικηγόρους από την άμεση συμμετοχή - περιορισμός χρόνου ομιλιων – δυνατοτητα συμμετοχής από απόσταση (Ηλεκτρονική Απαρτία)-  μετάδοση με live streaming - Θέση των προτάσεων σε ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τις προβλέψεις του Κώδικα Δικηγόρων.  Σε ότι αφορά στις κινητοποιήσεις θα πρέπει να γίνεται έλλογη και περιορισμένη χρήση του έσχατου μέσου (αποχή) με βάση την γνωστή μας αρχή της αναλογικότητας.
3. Στην «Συνθεση των Δικηγόρων συζητήσαμε διεξοδικά το όραμα μας για τη Δικαιοσυνη και συμφωνήσαμε στις διαπιστώσεις ότι η  Δικαιοσύνη δεν έχει -όσο και όπως θα έπρεπε- θεσμική και λειτουργική ανεξαρτησία, ότι  συνεχίζει να λειτουργεί με τους ίδιους αργούς ρυθμους, ενώ διατυπώνονται  παράπονα για την επιστημονική ποιότητα αποφάσεων αλλά και για μεμονωμένες απαξιωτικές προς τους δικηγόρους συμπεριφορές Δικαστών και Δικαστικών Γραμματέων, ιδίως στις κατώτερες βαθμίδες της Δικαιοσύνης.
-        Επίσης συμφωνήσαμε στην διαπίστωση ότι η ενασχόληση του ΔΣΑ  με τα ζητήματα αυτά την τελευταία περίοδο  ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.
-        Για παράδειγμα, εδώ και καιρό έχει ανοίξει συζήτηση για την για την αναθεώρηση του Συντάγματος, έχει παρέμβει ακόμα και η ελληνική ορνιθολογική εταιρεία για την διάταξη του αρθρου 24 Σ, και οι δικηγόροι, ως πυλώνας της  τρίτης εξουσίας αδρανήσαμε, αντί  να αδράξουμε την ευκαιρία και να διατυπώσουμε τις απόψεις μας επί των αναθεωρητέων διατάξεων που αφορούν στον πυρήνα της εργασίας μας.
-        Είναι λοιπόν χρήσιμη ή μάλλον αναγκαία σήμερα η συζήτηση για τον τρόπο διορισμού της ηγεσίας της δικαιοσύνης ; Είναι χρήσιμη η συζήτηση για τις προυποθεσεις εισαγωγής και της εκπαίδευση των διακστών στη Σχολή τους ;
-        Στις αναλυτικές θέσεις μας θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν ανά τον κόσμο πολλές, εναλλακτικές λύσεις. Και μια από αυτές είναι η σύσταση ευρυτερου εκλεκτορικού  σώματος με τη συμμετοχή Δικαστών, εκπροσώπων της νομοθετικής εξουσίας αλλά και εκπροσώπων των δικηγόρων για την επιλογή των υποψηφίων επικεφαλής  ή και των ίδιων των επικεφαλής  στους Ανώτατους Δικαστικούς  σχηματισμούς.
-        Είναι φανερό ότι η συζήτηση αυτή όπως και όλες οι άλλες, απαιτούν συνθέσεις, Στο ίδιο πεδίο, στην Δικαιοσύνη,  παρατηρούμε μεμονωμένα  φαινόμενα, όπως προηγουμένως ανέφερα, απαξιωτικής συμπεριφοράς προς δικηγόρους αλλά και κακής ποιότητας αποφάσεων,  ιδίως απο νεώτερους Δικαστές. Στη συζήτηση μας για τα αίτια συμφωνήσαμε ότι η εισαγωγή δικηγόρων με διετή τυπική δικηγορική εμπειρία στη Σχολή Δικαστών και η εκπαίδευση τους σε στεγανά  και χωρίς επαφή με τις πραγματικές δυσκολίες της κοινωνίας, αλλά και ειδικότερων συνθηκών κατηγοριών πολιτών, τις πράξεις ή τις παραλείψεις των  οποίων  έχουν ως καθήκον να κρίνουν,  επηρεάζει την ποιότητα των αποφάσεων και τελίκα πλήττει το ίδιο το κύρος της δικαιοσύνης.
-        Προτείνουμε λοιπόν, ως προυπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις εισαγωγής στη Σχολή Δικαστών , τετραετή ουσιαστική και  αποδεδειγμένη άσκηση δικηγορίας,
-        Τα τελευταία χρόνια  έχουν αυξηθεί οι  πληροφορίες αλλά και οι ασύστατες φημολογίες για υπαρκτά ή ανύπαρκτα φαινόμενα διαφθοράς, κυκλώματα παραδικαστικά, παραδικηγορικά,  που σε κάθε περίπτωση προφανέστατα πλήττουν δραστικά  το ζητουμενο κύρος και την αξιοπιστία του συνόλου του δικαιοδοτικού μηχανισμού.
-        Και ο ΔΣΑ είναι ο πρώτος που θα πρέπει να δραστηριοποιείται και για τα του οίκου του και για τα της γειτονιάς του.
-        Η αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της διαφθοράς έχει το αρκτικόλεξο «Greco» (Group of states against corruption). Η Greco έχει εναν κατάλογο συστάσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και απ’                                                        οσο μπορώ να γνωρίζω, ο Σύλλογος μας, ουδέποτε  επικοινώνησε ή συνεργάστηκε με την εν   λόγω επιτροπή.
-        Οφείλουμε να επιλαμβανόμαστε αμέσως και να διερευνούμε αποτελεσματικά κάθε καταγγελία,  ώστε  να μεταδώσουμε στους έντιμους και κοπιαστικά εργαζόμενους συναδέλφους και βεβαίως στην κοινωνία το μήνυμα ότι πρώτοι εμείς περιφρουρούμε το μεγάλο ζητούμενο, το κύρος και την αξιοπιστία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις